header-photo

Πικέρμι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»

Ο Οικοδομικός Συν/σμός «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» το έτος 1963 αγόρασε εξ’ αδιαιρέτου 1751 στρέμματα από μείζονα περιοχή εκ 3175 στρεμμάτων με συγκυρίους τον ΑΟΟΑ με 785 στρέμματα και διαφόρους τρίτους καλλιεργητές του τέως καλλιεργητικού Συν/σμού Σπάτων – Λιόπεσι με 610 στρέμματα. Όρια της όλης έκτασης Νταού Πεντέλη – τμήμα Γ του καλλιεργητικού Συν/σμού Σπάτων – Ρέμα – Ντράφι.

Η όλη περιοχή των 3175 στρεμμάτων εντάχθηκε σε Σχέδιο Πόλεως με το από 10 Ιουνίου 1970 Β.Δ. (περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού του «Καταναλωτικού και Εξοχικού Συν/σμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Δημοσίων Υπαλλήλων εις θέσιν «Δασαμάρι» της Κοινότητος Πικερμίου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεων των οικοπέδων αυτού» (ΦΕΚ 130Δ).

Με την από 12 Απριλίου 1976 ΦΕΚ 114Δ υπ’ αριθ. 10037/1590/16-3-76 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκυρώθησαν τριάντα τοπογραφικά φύλλα εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας του άνω οικισμού.

Από του έτους αγοράς 1963 μέχρι σήμερα ο Συν/σμός μας έχει προβεί σε σειρά μελετών και έργων εφαρμογής.

Περιληπτικά τα έργα αυτά έχουν ως εξής:

 • Για όλο το κτήμα από το έτος 1966 ως 1970 η εταιρία ΠΡΟΔΑΚΟ συνέταξε σχέδιο οικισμού για την ένταξη σε σχέδιο οικισμού της περιοχής.
 • 1970 – 1976 εταιρία ΑΙΦΕΛ χαρτογράφησε την όλη περιοχή συνέταξε τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και προέβη σε εργασίες οριοθέτησης επί του εδάφους.
 • 1981-1984 η ως άνω εταιρία προέβη σε διάνοιξη των βασικών δρόμων εντός του οικισμού.
 • 1984-1985 ο πολεοδόμος μηχανικός Γ. Σεργουλόπουλος συνέταξε σχέδια διατομής ώστε να καταστεί εφικτή η διανομή του όλου κτήματος μεταξύ του Συν/σμού μας του ΑΟΟΑ και τρίτων.
 • Το Μάιο του 1985 συνετάγει το με αριθμό 1141/85 διανεμητήριο συμβόλαιο εκ του οποίου έλαβαν ο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» 1751 στρέμματα, ο Α.Ο.Ο.Α. 785 στρέμματα και διάφοροι τρίτοι τέως καλλιεργητές του Συν/σμού Λιόπεσι 610 στρέμματα.
 • 1985-1987 η εταιρία ΑΙΦΕΛ προέβη σε εφαρμογή του διανεμητηρίου συμβολαίου και των σχεδιαγραμμάτων επί εδάφους.

Έκτοτε οι εργασίες υποδομής που ακολούθησαν περιορίζονται μόνο στο κτήμα ευθύνης του Συν/σμού των 1751 στρεμμάτων.

 • Τα έτη 1993-94 τοποθετήθηκαν σε όλα τα Οικοδομικά Τετράγωνα του Συν/σμού ενδεικτικές πινακίδες.
 • 1990-93 από την εταιρία ΑΙΦΕΛ έγινε διάνοιξη δρόμων , χωματουργικές εργασίες και πινακίδες.
 • 1991-94 από πολεοδόμους μελετητές Καλλονά και Μπίθα συντάχθηκαν μελέτες για έργα υποδομής και συγκεκριμένα δίκτυα όμβριων , ύδρευσης και οδοποιίας και άρχισε η κατασκευή έργων διάνοιξης των οδών από την τεχνική εταιρία ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
 • Το έτος 1997 υπεγράφη η Συμπληρωματική Σύμβαση των υπολοίπων έργων υποδομής (κατασκευή δικτύων όμβριων υδάτων, ύδρευση, κρασπεδόρυθρων και ασφαλτόστρωσης) με την αυτή εταιρία.
 • Μέχρι το έτος 2001 λόγω δικαστικών διενέξεων δεν έγινε κανένα έργο.
 • Τον Μάιο του 2001 το Διοικ. Συμβούλιο ξεκίνησε τα έργα υποδομής όταν με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης προστέθηκαν και τα έργα αποχέτευσης λυμάτων.

Η ανωτέρω εταιρία ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ υποκαταστάθει από την εταιρία ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ Α.Τ.Ε. και στη συνέχεια από την εταιρία EDRACO Α.Τ.Ε του ομίλου ΨΑΛΙΔΑΣΕΔΡΑΣΗ.

Τα έργα συνεχίστηκαν μέχρι την 20/7/2004 και μέχρι τότε κατασκευάστηκε το 70% αυτών οπότε λόγω καταγγελιών προερχομένων από μέλη παλαιοτέρων διοικήσεων σταμάτησαν. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι εντός του Οικισμού υπάρχουν «ρέματα» τα οποία όφειλε ο Συν/σμός να οριοθετήσει και να συντάξει περιβαλλοντικές μελέτες για αυτά.

Όλα αυτά ταλαιπώρησαν το Διοικ. Συμβούλιο για μια τετραετία και αναγκάστηκε να διακόψει την εκτέλεση των έργων, μετά από απαιτήσεις των διάφορων Δημοσίων Υπηρεσιών για περιβαλλοντικές μελέτες , οριοθετήσεις ρεμάτων κ.λ.π.

Με συντονισμένες προσπάθειες το Δ.Σ. έχοντας στα χέρια του και αποφάσεις Ανώτατων Δικαστηρίων (ότι δεν όφειλε να συντάξει περιβαλλοντικές κ.λ.π. μελέτες καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων) προσπαθεί να ξεκινήσει το έργο το οποίο μετά την έναρξη του θα ολοκληρωθεί εντός 10 μηνών ή εντός 1 έτους.

Με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής ο Οικισμός «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Πικερμίου θα είναι Πρότυπος Οικισμός όπου η διαβίωση των κατοίκων του θα είναι ιδανική.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη κατασκευαστεί από το δίκτυο όμβριων υδάτων το 91%, από το δίκτυο ύδρευσης το 34% και από το δίκτυο λυμάτων το 91% περίπου καθώς και 9% ρείθρα οδοποϊας. Υπολείπεται το 66% του δικτύου ύδρευσης καθώς και η ασφαλτόστρωση των οδών 91%.

Χάρτης

Κατεβάστε το πλήρες αρχείο .pdf

Δορυφορικές Εικόνες